ארגון מנהלי בריכות שחיה
מרכזי ספורט ונופש ישראל

 

 

 
 

מנהל/ת יקר/ה,
אני פונה אליך להצטרף כחבר/ה בארגון מנהלי בריכות שחייה, מרכזי ספורט ונופש בישראל.

בראש הארגון עומדת הנהלה שביססה את מעמדו של הארגון מחדש, תוך יצירת קשרים מחודשים עם הגורמים הממשלתיים האחראיים לנושא בריכות השחייה. כבר השנה הצלחנו להשיג מספר השיגים המועילים לבריכות רבות בארץ.

החברות בארגון מאפשרת לך להשתתף בימי עיון במחיר מיוחד לחברי הארגון, לקבל הנחה ברכישת ספרות מקצועית, ייעוץ ותמיכה שוטפת בכל נושאי הניהול והתפעול, קבלת הנחות בקורסים מקצועיים ועוד.

זה עתה שדרגנו את אתר האינטרנט של הארגון תוך רענון כל התכנים. האתר מהווה כלי עבודה חשוב לכל מנהל, מפעיל בריכה ולשאר העוסקים בתחום. אתר זה יהווה קידום ויתן דחיפה לענף הבריכות.

עלות ההצטרפות לארגון הינה  - 300 ש"ח לשנה.
מצ"ב טופס הצטרפות אותו יש למלא ולשלוח בצירוף המחאה לארגון מנהלי בריכות.שם המרכז/מלון/בריכה/מתנ"ס:                                                      שם המנהל:                                                      

ת.ז.                                  ת. לידה:                                            טלפון בבריכה:                                                 

פקס בבריכה:                                                      טלפון נייד: 
                                                                            

כתובת המרכז: 
                                                                               

כתובת מייל (בכתב ברור):  
                                                             @                                                              

מצ"ב המחאה ע"ס 300 ש"ח דמי חבר לארגון לשנת 2018
.

תאריך:                                                  

  
לפרטים נוספים - ארגון מנהלי בריכות:  
בברכה
ניר עוז
יו"ר הארגון
050-5269740
oz_nir@012.net.il


איגוד מנהלי בריכות שחיה.  מושב גינתון ת.ד. 190 מיקוד 73110 טלפון: 052-3344012 פקס: 08-9152957   דוא"ל :  Israel.pool.org@gmail.com