מברכים ומודיעים בשמחה על מינויו של אורי היילברון ממקימי הארגון ומותיקי ופעילי הענף לנשיא כבוד של הארגון.בהגיעו לגבורות מאחלים כולנו לאורי כל טוב,בריאות והמשך פעילות ברוכה למען הענף.